giới thiệu đội ngủ giảng viên

line
21 tháng 06 năm 2016

GIỚI THIỆU

VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Chương trình MBA Đại học Văn Hiến tự hào với đội ngũ giảng viên có chuyên môn và giàu kinh nghiệm giảng dạy. Với mục tiêu đào tạo hướng ứng dụng, các giảng viên của chương trình luôn tìm kiếm và cập nhật những phương pháp sư phạm mới,  hiệu quả nhất, thường xuyên trao đổi ý tưởng và học hỏi lẫn nhau để giúp học viên đạt được mục đích học tập.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

DS GV MBA

 
Góp ý
quang cao